Veilig Sportklimaat

Binnen onze vereniging staat het creëren van een omgeving waarin iedereen met plezier kan sporten centraal. We hechten grote waarde aan integriteit en een veilig sportklimaat, waarin sporters zich kunnen ontwikkelen, genieten van de sport en zich vrij voelen om zich uit te spreken wanneer dat nodig is.

Om deze doelen te bereiken, hebben we Edwin van der Lee aangesteld als verantwoordelijke voor het Veilige SportKlimaat binnen onze vereniging.

Alle leden van het kader van OHDOKWAN zijn in het bezit van een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), hebben relevante opleidingen gevolgd (waaronder Eerste Hulp Bij SportOngevallen en de door de NOC-NSF erkende sportopleiding LSR3.) en hebben de gedragscode voor een veilig sportklimaat ondertekend.

Indien u zich zorgen maakt over iets wat is voorgevallen, kunt u altijd contact opnemen met Edwin van der Lee (edwin@ohdokwan.nl) Bovendien hebben we een intern vertrouwenspersoon, Danielle Amersfoort (moeder van Divano en Rochelle), en kunt u desgewenst contact opnemen met de GGD voor externe ondersteuning.

Top