Protocol Ongewenst- en Grensoverschrijdend Gedrag

INLEIDING
Er is in de media steeds vaker te horen en te lezen dat er ongewenst- en grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt in Nederland. Het betreft o.a. agressie, geweld, discriminatie en seksuele intimidatie. Dit gebeurt overal: bij televisieprogramma’s, bij (sport)verenigingen/clubs, op het werk, op scholen, enz. Meestal doen slachtoffers van dit ongewenst gedrag hiervan geen aangifte, meestal uit schaamte of uit angst. Dit ongewenst gedrag is onacceptabel in een vrij land als Nederland. Gelukkig lijkt het taboe hierop doorbroken te zijn en komen er steeds meer zaken aan het licht waarin dit ongewenst gedrag aan de orde is.

Bij Taekwon-Do vereniging OHDOKWAN vinden wij dit ongewenst gedrag ontoelaatbaar en zullen er alles aan doen om een dergelijke situatie te voorkomen. OHDOKWAN heeft al jaren een vertrouwenspersoon waarbij leden terecht kunnen als er zaken spelen die zij niet met de instructeur(s) kunnen of willen bespreken. Op onze website is deze vertrouwenspersoon te vinden onder het menu-item “OVER ONS”.

REGELS VOOR INSTRUCTEURS

  • Instructeurs begeven zich NOOIT in de vrouwenkleedkamer, tenzij daar een dringende reden voor is. Mocht een instructeur toch de vrouwenkleedkamer in moeten, dan kondigt hij duidelijk aan dat hij naar binnen komt door te kloppen en te roepen.
  • Als jeugd/juniorleden tijdens de training naar het toilet moeten, MOET de instructeur altijd een 2e persoon (geen instructeur) meesturen, zodat het jeugd/juniorlid zich niet alleen in de kleedkamer bevindt.
  • Instructeurs onthouden zich van aanstootgevende opmerkingen.
  • Fysiek contact tussen de instructeur en de leerling bestaat uitsluitend uit Taekwon-Do gerelateerde technieken en houdingen.
  • Als een instructeur wacht tot de zaaldeur open gaat (vanwege het tijdslot) en er is op dat moment slechts één jeugd/junior lid aanwezig, dan MOET de instructeur wachten tot er nog een lid aanwezig is voordat hij het pand betreedt.
  • Instructeurs zullen elkaar en leden aanspreken indien zijn vinden dat er sprake is van ongewenst/grensoverschrijdend gedrag.

Dit protocol wordt aan alle leden uitgereikt, alsmede aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leden van Taekwon-Do vereniging OHDOKWAN.

Meer informatie over dit onderwerp op:

www.refleks.nl
www.centrumveiligesport.nl
www.kansplus.nl

Top