Huishoudelijk reglement

De leerlingen van Taekwon-Do vereniging OHDOKWAN dienen zich aan de volgende huishoudelijke regels te houden. Het niet naleven van dit reglement kan met schorsing of royering worden bestraft.

1. De leerling dient de instructeurs te respecteren en de instructies, die betrekking hebben op Taekwon-Do, naar beste vermogen op te volgen.

2. Er wordt van de leerling verwacht dat hij/zij zich volledig inzet een zo hoog mogelijke prestatie te bereiken en te zorgen voor een sportieve sfeer.

3. Men dient altijd de eer en goede naam van Taekwon-Do vereniging OHDOKWAN hoog te houden en te bevorderen.

4. Misbruik van Taekwon-Do kan met (definitieve) schorsing worden bestraft.

5. De leerling moet in principe bereid zijn medewerking te verlenen aan wedstrijden, demonstraties, speciale trainingen e.d.

6. Het is verboden binnen de sportaccommodatie (Do Jang) anderen tot last te zijn en men onthoudt zich van ruw taalgebruik.

7. De (nieuwe) leerling hoort de instructeurs op de hoogte te brengen van eventuele lichamelijke gebreken en/of eerder opgedane kennis van vechtsport.

8. De leerling dient op tijd aanwezig te zijn, ongeveer 15 à 20 minuten voor het begin van de les. Na het omkleden begeeft men zich direct naar de Do Jang. Zonder geldige reden zich in de kleedruimte te op te houden is verboden.

9. Tijdens trainingen, examens, demonstraties en wedstrijden draagt de leerling een schone, gestreken Do Bok (Taekwon-Do pak).

10. De leerling hoort schoon en verzorgd op de training te verschijnen; nagels zijn kort geknipt en eventuele verwondingen zijn hygiënisch verbonden.

11. Tijdens de training mogen geen sieraden of andere scherpe voorwerpen gedragen worden.

12. Het is niet toegestaan een andere, dan door de vereniging erkende graduatieband te dragen.

13. De instructeurs en de leerlingen horen zich te houden aan de binnen de Do Jang geldende beleefdheidsvormen (Do Jang-etiquette).

14. De Do Jang mag niet met straatschoeisel betreden worden.

15. Binnen de sportaccommodatie mag niet gerookt worden.

16. Het is niet toegestaan zonder toestemming van een instructeur tijdens de trainingen drank en/of etenswaren te nuttigen.

17. De training onderbreken en/of de Do Jang verlaten zonder toestemming van een instructeur is niet toegestaan.

18. Het bedrijven van handel door leerlingen op de vereniging is niet toegestaan.

19. In geval van ziekte, blessure, verhindering e.d. van de leerling blijft de contributie verschuldigd. Als naar verwachting een blessure of ziekte langdurig van aard zal zijn, kan ontheffing van contributiebetaling over de verzuimperiode worden aangevraagd.

Top