Gedragscode social media

Wij verzoeken alle leden om verantwoordelijk om te gaan met sociale media:

 1. Hanteer een respectvolle benadering op sociale media, zoals je dat ook in persoonlijke interacties zou doen.
 2. Communiceer op sociale media met anderen, niet over anderen.
 3. Gebruik sociale media alleen namens jezelf; vertegenwoordig niet anderen of maak geen gebruik van hun identiteit, tenzij je hiervoor expliciete toestemming hebt gekregen (medewerkers die sociale media namens de vereniging gebruiken, hebben hiervoor toestemming gekregen).
 4. Plaats alleen berichten op sociale media die anderen of de vereniging niet schaden.
 5. Als leerling gebruik je sociale media tijdens de les alleen als dit vooraf is goedgekeurd en nuttig is voor de betreffende les.
 6. Als je foto’s, video’s en/of geluidsfragmenten wilt delen waar anderen op staan, doe dit dan alleen als die anderen hiervoor geen bezwaar hebben.
 7. Vertrouwelijke informatie over anderen, of informatie die anderen kan schaden, deel je niet via sociale media.
 8. Het is niet acceptabel om sociale media te gebruiken voor pesten, kwetsen, stalken, bedreigen, belasteren of op welke manier dan ook anderen te schaden.
 9. Indien je deze normen van fatsoen niet naleeft, worden er binnen de vereniging passende maatregelen genomen.
 10. Indien jouw gebruik van sociale media strafbaar is volgens de wet, behoudt de vereniging en/of andere betrokken personen zich het recht voor om hiervan aangifte te doen bij de politie.
 11. Meldingen over berichten die in strijd zijn met bovenstaande afspraken kunnen worden verstuurd naar het sociale media e-mailadres van de vereniging: edwin@ohdokwan.nl.
Top