Algemene voorwaarden

Het geheel aan informatie op de site is onderhevig aan copyright, tenzij nadrukkelijk anders vermeld en kan niet gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming van Taekwon-Do vereniging OHDOKWAN anders dan vermeld staat in de algemene voorwaarden of in de tekst van de site. Taekwon-Do vereniging OHDOKWAN garandeert op geen enkele wijze dat het gebruik van gegevens op de site niet kan leiden tot schade aan derden.

Taekwon-Do vereniging OHDOKWAN doet haar uiterste best om op de site actuele en correcte informatie te verspreiden. Echter, Taekwon-Do vereniging OHDOKWAN geeft geen enkele garantie dat de inhoud geen fouten of afwijkingen bevat.

Alle vormen van communicatie en informatieoverdracht door de gebruiker richting de site, of het nu gaat om e-mail of andere media, commentaar of suggesties worden beschouwd als niet vertrouwd en los van welk recht dan ook. Elk overgedragen element mag daarom door Taekwon-Do vereniging OHDOKWAN gebruikt worden voor ongeacht welk doeleinde, inclusief reproductie, verspreiding, overdracht, publicatie en openbaarmaking. Bovendien staat het Taekwon-Do vereniging OHDOKWAN vrij om elk(e) idee, concept, knowhow, techniek die informatieoverdracht richting de site bevat te exploiteren voor ongeacht welk doeleinde, inclusief ontwikkeling, productie en commercialisatie van producten.

De op de site geplaatste afbeeldingen zijn eigendom van Taekwon-Do vereniging OHDOKWAN en worden met toestemming gebruikt. Het gebruik van deze afbeeldingen door de gebruiker of elke andere persoon is niet toegstaan tenzij nadrukkelijk anders vermeld wordt in de algemene voorwaarden of de tekst op de site. Elk onrechtmatig gebruik van deze afbeeldingen kan beschouwd worden als een inbreuk op de geldende wetgeving met betrekking tot afbeeldingsrecht en copyright en merkrecht.

De commerciële merken, logo’s en onderscheidende tekens (samen de “merken” genoemd) op de site zijn, al dan niet gedeponeerd, eigendom van Taekwon-Do vereniging OHDOKWAN of andere (rechts)personen. Geen enkele vernoeming op de site mag geïnterpreteerd worden als een toestemming of recht om zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar(s) de merken te gebruiken. Elk gebruik van de merken of andere informatie op de site is, tenzij anders vermeld in de algemene voorwaarden, strikt verboden. Taekwon-Do vereniging OHDOKWAN laat u weten dat zij alle middelen in zal zetten om het gebruikersrecht te laten respecteren. Gerechtelijke vervolging is één van deze middelen.

Taekwon-Do vereniging OHDOKWAN heeft geen controle uitgeoefend op het geheel van sites en hun inhoud die aan deze site gekoppeld is. Taekwon-Do vereniging OHDOKWAN aanvaardt geen enkele vorm van verantwoordelijkheid met betrekking tot bezoek aan deze sites.

Taekwon-Do vereniging OHDOKWAN behoudt zich het recht voor om op elk moment de algemene voorwaarden te wijzigen en bij te werken. Deze wijzigingen zijn dan direct geldig voor de gebruiker. Deze dient dan ook regelmatig te controleren of de algemene voorwaarden gewijzigd zijn.

Top